Magazijn
warehousing activities

Warehousing

Mainfreight België beschikt over een uitgebreid aanbod aan magazijnruimte verdeeld over 3 locaties: Oostende, Antwerpen en Genk. Niet minder dan 150.000 m² opslagfaciliteiten worden gebruikt voor logistieke dienstverlening aan diverse klanten. De aangeboden diensten bestaan uit de behandeling van inkomende goederenstromen, opslag, uitgaande goederenstromen en “value added services”. 

Inkomende goederenstromen
Inkomende goederenstromen worden beheerd vanaf de order acceptatie tot een met het eventuele opslaan van de goederen, inclusief:

 • receptie en A-check van de goederen
 • kwaliteitscontrole na vaststelling van onregelmatigheden
 • scanning en opslag
 • cross-docking bij onmiddellijke koppeling van inkomende en uitgaande goederenstromen


Opslag
Opslag gebeurt in bulk of reklocaties volgens produktspecifieke eigenschappen, waarbij volgende activiteiten worden ondersteund :

 • cycle counts op regelmatige basis
 • jaarlijkse inventaris in samenwerking met de klant
 • master data beheer
 • status beheer op stuk-niveau
 • de ondersteuning door ons WMS laat tracering toe tot op produkt-serienummer


Uitgaande goederenstromen
Zowel voor afgewerkte produkten als voor produktie-onderdelen wordt de uitgaande goederenstroom beheerd in functie van de klantspecificaties :

 • voor afgewerkte produkten
  • replenishment picking in volle vrachten
  • detail-picking volgens klantenorders (in de functie van distributiecentrum)
 • voor productie-onderdelen
  • aanlevering op afroep
  • replenishment picking en aanlevering
  • Just-In-Time aanlevering
  • Kanban picking en aanlevering rechtstreeks
   op produktielijnen

Meer informatie?

Informatie over: *
Mainfreight is een wereldwijde logistiek dienstverlener.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.