Transport Mainfreight
Mainfreight Belgie

Wim Bosman België ondertekent charter ‘Duurzaam Ondernemen’

Wim Bosman België werd, op basis van resultaten uit een nulmeting, uitgenodigd door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (POM) voor de officiële ondertekening van het charter ‘Duurzaam Ondernemen’.

De ondertekening
Het charter werd ondertekend op 8 maart 2012 en is een vrijwillig engagement dat Wim Bosman België (vestiging Oostende) aangaat om proactief te werken rond 10 thema’s. Aan deze thema’s worden jaarlijks concrete acties gekoppeld.  Het is de bedoeling om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen laagdrempelig te implementeren en te verankeren op de werkvloer.

Duurzaam Ondernemen
De West-Vlaamse overeenkomst ‘Duurzaam Ondernemen’ is een hulpmiddel om op een evenwichtige manier ons beleid omtrent duurzaam ondernemen te structureren. Tevens biedt het de mogelijkheid om te werken aan continue verbetering van de prestaties op het vlak van ‘people, planet en profit’. Inspanningen worden jaarlijks geëvalueerd door onafhankelijke deskundigen die advies geven voor verdere verbeteringen. Ook de vestiging in Genk is onlangs gestart met een soortgelijk project: ‘Milieu en Duurzaam Ondernemen Limburg’.

Persbericht op Voka.be


Rudi Debras, Managing Director Wim Bosman België, neemt de ondertekende charter in ontvangst.
Rudi Debras, Managing Director Wim Bosman België, neemt de ondertekende charter in ontvangst.
De 7 partijen die de charter 'Duurzaam Ondernemen' hebben ondertekend.
De 7 partijen die de charter 'Duurzaam Ondernemen' hebben ondertekend.

Media contact

Mainfreight Europe
Industriestraat 12
7041 GD 's-Heerenberg
The Netherlands

Marketing & Communications
T: +31 (0)314 678 465
F: +31 (0)314 678 409
E: marketing@eu.mainfreight.com


Mainfreight is een wereldwijde logistiek dienstverlener.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.