Transport Mainfreight
Mainfreight Belgie

Wim Bosman België ontvangt ‘Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg’

Tony Thuys, KAVM-Manager Wim Bosman Belgium, ontvangt het Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg’ uit handen van Johann Leten, gedelegeerd bestuurder VOKA – KvK Limburg
Tony Thuys (L), KAVM-Manager Wim Bosman Belgium
en Johann Leten (R), gedelegeerd bestuurder
VOKA – KvK Limburg

Wim Bosman België is één van de veertien bedrijven die het ‘Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg’ heeft ontvangen. Gedurende een jaar voerden deze veertien bedrijven acties uit om de broeikasgassen te beperken. De acties resulteerden samen in een besparing van 17.295 ton CO-emissies, dit komt overeen met de uitstoot van 6.186 personenwagens. Gedeputeerde Ludwig Vandenhove reikte het charter uit.

Het ‘Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg’ is een initiatief van de provincie Limburg en Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Dit initiatief kadert in het plan ‘Limburg gaat klimaatneutraal’ van de provincie Limburg om tegen 2020 klimaatneutraal te zijn.


Ondernomen acties

De veertien winnaars hebben gedurende een jaar allerlei milieu- en duurzaamheidsacties ondernomen. Enkele voorbeelden van geslaagde acties zijn:

  • Relighting door het verwijderen van oude TL-verlichting, het plaatsen van  bewegingsmelders en een computergestuurd beheersysteem;
  • Restwarmte uit het productieproces gebruiken om kantoren mee te  verwarmen;
  • Extra isoleren van bedrijfshallen waardoor minder verwarming in de winter en minder airco in de zomer nodig is
  • Energiescan uitvoeren om te weten waar verbeteringen mogelijk zijn;
  • Hergebruik van hemelwater in plaats van het verbruik van leidingwater;
  • Afval beperken, beter recycleren en vooral efficiënter omspringen met  grondstoffen;
  • Papierverbruik verminderen.

Besparingen

De 14 deelnemende bedrijven van de editie 2012-2013 bespaarden samen in een jaar tijd 4.120 MWh elektriciteit, 1.280 MWh gas, 80.000 liter stookolie, 45.000 liter diesel en 1.8 miljoen kilometer aan wegtransport. Het resultaat is nog indrukwekkender, omdat verschillende gerealiseerde acties aangaande vermindering van waterverbruik, verbetering van noodprocedures en sensibiliseringsacties niet in CO₂-winst zijn uit te drukken. Zo werd het verbruik van leidingwater met 1.3 miljoen m³ teruggedrongen.


Winnaars

Het charter werd dit jaar ondersteund door 14 bedrijven. Dit zijn bedrijven die zich verbinden aan diverse acties om Limburg in 2020 klimaatneutraal te laten zijn. Voor 2014 zijn 17 nieuwe kandidaten voorgesteld.


Media contact

Mainfreight Europe
Industriestraat 12
7041 GD 's-Heerenberg
The Netherlands

Marketing & Communications
T: +31 (0)314 678 465
F: +31 (0)314 678 409
E: marketing@eu.mainfreight.com


Mainfreight is een wereldwijde logistiek dienstverlener.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.