Transport Mainfreight
Mainfreight Belgie

Wim Bosman sluit SQAS-toets met bovengemiddeld resultaat

SQAS
SQAS

In de periode oktober/november werd het Transport Service Assessment zowel in ’s-Heerenberg, als in Oostende en Genk afgenomen. Daarnaast vond het SQAS Warehouse Assessment plaats in ’s-Heerenberg . De eindconclusie is een bovengemiddeld resultaat. Wim Bosman is na het doorlopen van diverse audits beloond met gedetailleerd objectief feitenrapport. Het Safety Quality Assessment System is een beoordelingssysteem wat ontwikkeld is om te kijken of een logistieke dienstverlener zoals Wim Bosman voldoet aan de eisen die gesteld worden met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en milieu.


Om te waarborgen dat transport en opslag van chemische goederen op een veilige, kwalitatief goede en voor het milieu juiste manier wordt uitgevoerd heeft CEFIC (European Chemical Industry Council) de kwaliteitsnorm SQAS (Safety and Quality Assessment Systems) ontwikkeld. De SQAS standaard beoogt vooral een beoordelingssysteem te zijn, waarmee de opdrachtgever van Wim Bosman kan achterhalen hoe het is gesteld met bovengenoemde onderwerpen. Hierdoor kan op een gestandaardiseerde manier een assessment worden uitgevoerd door onafhankelijke auditoren op basis van een standaard vragenlijst. De SQAS levert geen certificaat op, maar een gedetailleerd objectief feitenrapport, dat door met name chemische bedrijven, aangesloten bij de CEFIC, gebruikt wordt in hun keuze naar logistiek dienstverleners. De SQAS Assessments hebben evenals de ISO een geldigheid van drie jaar.


Zorgsystemen

De Wim Bosman Groep, ook al gecertificeerd voor andere de zorgsystemen ISO 9001, ISO 14001, HACCP, AEO en Lean & Green, benadrukt met dit SQAS resultaat nogmaals het belang van veiligheid, preventie, kwaliteit en opleiding binnen en buiten de organisatie.

 


Media contact

Mainfreight Europe
Industriestraat 12
7041 GD 's-Heerenberg
The Netherlands

Marketing & Communications
T: +31 (0)314 678 465
F: +31 (0)314 678 409
E: marketing@eu.mainfreight.com


Mainfreight is een wereldwijde logistiek dienstverlener.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.